Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

Hetaira

"Nieprawda,
Że kocha się za nic 
Że za miłość nic się nie należy

Przecież jest piękniej
Gdy ktoś tęskni w zamian 
Gdy na tej miłości też komuś zależy

Nie kocha się za nic, coś być jednak musi
Skoro tak człowieka ciągnie do człowieka
I spośród innych za tym jednym tęskni 
Do jednego wraca, na jednego czeka."

— Michał Matejczuk 'Świeżo malowane'

July 21 2018

Hetaira
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata

June 24 2018

Hetaira
7778 4a54 500
Reposted byhashSilentForestinto-black12czerwcaanikrokuembracewildhorses

June 22 2018

Hetaira
Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie.
— księżycowa przysięga
Hetaira
0132 cf83
Hetaira
"Jeżeli ty chcesz zmienić świat, kochaj mężczyznę, naprawdę kochaj go. Kochaj go na tyle, żeby być nagą i otwartą. Kochaj go na tyle, żeby otworzyć swoje ciało i duszę na kołowrót narodzin i śmierci, i dziękuj mu za możliwość tańczenia razem przez szalejące wiatry i ciche lasy. Bądź dostatecznie śmiała, żeby być słaba i pozwól mu napić się z miękkich, upajających płatków twojej istoty.

Pozwól mu zrozumieć, że on może poprzeć cię i obronić. Upadnij w jego ręce i zaufaj, że on Cię złapie, nawet jeśli ciebie upuszczali tysiąc razy do tej pory. Naucz go jak ustępować, ustępując samemu sobie i zlejcie się w słodkie nic- -serce tego świata.

Jeżeli ty chcesz zmienić świat, kochaj mężczyznę, naprawdę kochaj go. Popieraj go, karm go, pozwalaj mu, słuchaj go, trzymaj go, uzdrawiaj go, i on z kolei, będzie pielegnować, podtrzymywać i bronić ciebie swoimi silnymi rękami, jasnymi myślami i czytelnymi zamiarami. Dlatego że on może, jeżeli ty mu pozwolisz, być wszystkim, o czym ty marzysz.
Jeżeli ty chcesz kochać mężczyznę, kochaj siebie, kochaj swojego ojca, kochaj brata, swojego syna, byłego mężczyznę; od pierwszego chłopca, którego całowałaś, do ostatniego, którego opłakiwałaś. Dziękuj za prezenty po drodze do tego spotkania, za tego, który stoi teraz przed tobą.
I znajdź w nim nasiona dla wszystkiego nowego i słonecznego. Nasiona, które ty możesz karmić i pomóc jemu je posadzić aby wychować nowy świat razem."
— kobiety mocy
Hetaira
"Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie"
— Carl Gustav Jung
Reposted byKawaiiNamidaSkydelaninmybetterworld
Hetaira
0064 bc6c 500
Reposted byazile1Skydelanbanshedirtyliar
Hetaira
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Hetaira

Nawet sobie nie wyobrażasz ile radości sprawia mi to, że po prostu jesteś

— ...
Reposted frompsycha psycha viapersona-non-grata persona-non-grata

June 10 2018

Hetaira
8001 8992 500
Reposted fromSayid Sayid viapersona-non-grata persona-non-grata

June 08 2018

Hetaira

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viapersona-non-grata persona-non-grata
Hetaira

June 02 2018

Hetaira

Czy kobieta może uwodzić mężczyznę?

Myślę, że nie powinna uwodzić. Na pewno nie cieleśnie - to bardzo niska kategoria. Natomiast kobieta może uwieść mężczyznę swoim pięknem w wymiarze duchowym. Urodą i inteligencją kobieta może przyciągnąć - powiedziałbym lepszą warstwę męską. Ale czy to będzie uwodzenie? Nie, to będzie promieniowanie ducha ludzkiego. Kobieta, z której promieniuje dobro i, która zna swoją wartość, nie musi uwodzić, ona w sposób naturalny przyciąga dobrych mężczyzn

— "Kobieta - boska tajemnica" O.Joachim Badeni

May 26 2018

Hetaira

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart

May 24 2018

Hetaira
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaeternaljourney eternaljourney
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney

May 23 2018

Hetaira
- Co robisz? - Tańczę w myślach.
— me
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
Hetaira
4760 26b4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
Hetaira
5088 f878 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl